info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Finančni koledar družbe Sava, d.d., in Poslovne skupine Sava za leto 2022

Skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, objavljamo finančni koledar za leto 2022.

 

 Datum:  Objava:
 najkasneje do 30.4.  Letno poročilo Save, d.d., in Poslovne skupine Sava
 najkasneje do 31.5.  Poročilo o poslovanju Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–marec
 najkasneje do 30.6.  Skupščina in objava sklepov skupščine Save, d.d.
 najkasneje do 31.7.  Poročilo o poslovanju Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–junij
 najkasneje do 30.11.  Poročilo o poslovanju Save, d.d., in Poslovne skupine Sava v obdobju januar–september

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja