info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Razvoj in finančna stabilnost Poslovne skupine Sava

 

Odziv na nedavne medijske objave

Družba Sava, d.d. in Poslovna skupina Sava zasledujeta veljavno strategijo 2019–2023, ki temelji izključno na razvoju strategije turistične dejavnosti in je konsistentna s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

V procesu konsolidacije turističnih naložb je Sava d.d., v letih 2018 in 2019, uspešno izvedla prevzem družbe Hoteli Bernardin d.d. in jo pripojila družbi Sava Turizem d.d. S tem je omogočila nadaljnji razvoj dejavnosti in povečala njeno vrednost. Diverzifikacija ponudbe je pomembno vplivala tudi na zmanjšanje tveganj v času epidemije covida-19. Pri razvoju turistične dejavnosti smo zasledovali ključen cilj rasti vrednosti premoženja, k čemer so pomembno prispevale naložbe v infrastrukturo. V zadnjih petih letih je tako delež investicij v prihodkih Skupine znašal 17 %, kar je visoko nad povprečjem glede na uveljavljene standarde dejavnosti (7-9%). V zadnjih desetih letih je Sava, d.d. poleg razvoja turistične dejavnosti s kupnino od prodaje ostalega, nestrateškega premoženja poravnala za več kot 250 milijonov evrov dolgov. Vse to v odprtih, transparentnih, javnih in profesionalno vodenih konkurenčnih procesih. Sava, d.d., je med družbami, ki so se v Sloveniji z naskokom najbolj razdolžile, poplačala je praktično vse obveznosti do upnikov od začetka velike finančne krize. Družba ima obveznosti zgolj še do treh upnikov, ki so hkrati tudi lastniki družbe. Ocenjena vrednost njene naložbe v družbo Sava Turizem d.d. se je pomembno povečala.

Poslovna skupina Sava je kapitalsko stabilna Skupina, vrednost kapitala občutno presega neto finančni dolg Skupine (kar je razvidno iz javno objavljenih podatkov in bilanc). Finančno in poslovno prestrukturiranje Skupine predstavlja velik uspeh, rezultati se ne kažejo zgolj na ravni bilanc, pač pa tudi širše. Za dolgoročno finančno stabilnost in razvoj družbe Sava, d.d. in Poslovne skupine Sava pa je potreben dogovor lastnikov, na katerega družba čaka zadnjih nekaj let.

Več o dejavnosti turizem dostopno na https://www.sava-hotels-resorts.com/si/o-nas/novinarsko-sredisce.  

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja