info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Prejem obvestil o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka: 5111358000 (»Sava d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.

 

Dne 19. 9. 2022 smo prejeli obvestilo družbe Slovenski državni holding, d.d., matična številka: 5727847000 (»SDH, d.d.«), da je dne 15. 9. 2022 od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«) pridobila dodatni 43,226% lastniški delež izdajatelja Sava, d.d. Navedeno pomeni, da ima SDH, d.d. po pridobitvi skupaj neposredno 61,914% vseh glasovalnih pravic v družbi Sava, d.d., kar predstavlja 18.006.285 glasovalnih pravic, oziroma skupaj posredno 92,312% vseh glasovalnih pravic v Sava, d.d., kar predstavlja skupno 26.847.050 glasovalnih pravic v Sava, d.d. Posredne glasovalne pravice v družbi Sava, d.d. družba SDH, d.d. uresničuje preko odvisne družbe Zavarovalnica Triglav d.d. ter skladno s četrtim odstavkom 53. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (»ZSDH-1«) preko Kapitalske družbe d.d., ki sicer ni odvisna družba SDH, d.d. temveč je podrejena neposredno Republiki Sloveniji.

 

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja