info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Sava, d.d., z odprodajo družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., uresničuje strategijo prestrukturiranja

22. junija 2012 so bili v izpolnjeni vsi pogoji, opredeljeni v pogodbi o odsvojitvi in prenosu poslovnih deležev družbe Investicijsko podjetje, d.o.o. (predhodno Sava IP, d.o.o.),  med družbo Sava, d.d., in Zavarovalnico Triglav, d.d.  Z izpolnitvijo vseh pogojev za izvedbo transakcije, je Sava, d.d., odprodala svoj 100-odstotni lastniški delež družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., družba Zavarovalnica Triglav, d.d., pa je postala nova lastnica te dotedanje nosilne družbe Savine dejavnosti Nepremičnine.


Sava, d.d., je prejela 14,8 milijona evrov kupnine, pri čemer je predhodno prenesla del nepremičnin družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., na novoustanovljeno družbo Sava Nepremičnine, d.o.o.  Ključni učinek odprodaje družbe  Investicijsko podjetje, d.o.o., na poslovanje Poslovne skupine Sava se bo odrazil skozi razdolžitev skupine, odprodaja družbe pa je del uresničevanja strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014.

Sava, d.d., s prodajo družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, nosilne družbe dejavnosti Nepremičnine, uresničuje strategijo poslovno-finančnega prestrukturiranja Save do leta 2014, sprejeto konec septembra lani, ki med ukrepi za zagotovitev finančne trdnosti vključuje tudi odprodajo naložb.

Ključni učinek odprodaje družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., se bo na poslovanje Poslovne skupine Sava odrazil skozi razdolžitev skupine in sicer zaradi odsvojitve družbe Investicijsko podjetje, d.o.o. (s tem pa tudi prenosa finančnih obveznosti te družbe) ter zaradi poplačila kreditov Save, d.d., ki ga omogoča prejeta kupnina. 

Odprodaja družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., kot  ključnega dela Savine dejavnosti Nepremičnine pa ne bo pomembno vplivala na obseg poslovanja Poslovne skupine Sava v letu 2012, saj zaradi omejenih virov financiranja v zadnjem obdobju ni bilo možno zagnati novih nepremičninskih projektov.

»Vključitev strateškega partnerja, ki bo z nakupom družbe Investicijsko podjetje, d.o.o., še dodatno razširil svojo nepremičninsko dejavnost, že od sprejema strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja Save predstavlja enega od najbolj želenih scenarijev. Z odprodajo investicijskega podjetja bo Sava, d.d., poplačala del finančnih obveznosti in  znižala raven zadolženosti skupine, družbi Investicijsko podjetje, d.o.o., pa bo omogočen nadaljnji razvoj v sklopu nepremičninske dejavnosti strateškega partnerja,« 
je ob tej priložnosti izjavil mag. Franci Strajnarčlan uprave Save, d.d.

Sava, d.d.
Korporativno komuniciranje

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja