info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Prejem obvestila o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Sava, d.d.«) objavlja sledeče sporočilo.

 

Dne 22. 9. 2022 smo prejeli obvestilo družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«), da je bil zavezovalni pravni posel o odsvojitvi delnic v družbi Sava, d.d., sklenjen dne 28. 2. 2022, po izpolnitvi predvidenih pogojev izpeljan oziroma zaključen dne 15. 9. 2022. Po izpeljavi zavezovalnega pravnega posla oziroma izvedbi razpolagalnega pravnega posla z dne 15. 9. 2022 je število delnic Sava, d.d. v imetništvu York enako 0 (nič).


Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja