info@sava.si   04 206 5510

JAVNE OBJAVE

Prejem obvestil o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi člena 174 v povezavi z drugim odstavkom člena 140 Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) družba SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana (»Sava d.d.«) objavlja sledeči sporočili.

 

Dne 7.3.2022 smo prejeli obvestilo družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. (»York«), da je zavezovalni pravni posel z dne 31.1.2022 zaradi uveljavitve predkupne pravice dne 28.2.2022 prenehal veljati. Zaradi uveljavitve predkupne pravice pa je bil dne 28.2.2022 sklenjen nov zavezovalni pravni posel za odsvojitev delnic v Sava d.d., ki je pogojen z izpolnitvijo določenih pogojev, ki še niso izpolnjeni. V primeru izpolnitve pogojev bo po izvedbi razpolagalnega pravnega posla število delnic Sava d.d. v imetništvu York enako 0 (nič).

 

Prav tako smo dne 8.3.2022 prejeli obvestilo družbe PRESTIGE SL Asset Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (»Prestige«), da pogoji za izpolnitev razpolagalnega pravnega posla v zvezi z zavezovalnim pravnim poslom o odsvojitvi delnic v družbi Sava d.d z dne 31.1.2022 niso bili izpolnjeni. Posledično prenos pomembnega deleža v Sava d.d. v korist Prestige ni bil izveden.

 

Sava, d.d.

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja