info@sava.si   04 206 5510

2013

×

Opozorilo

JUser: :_load: Ne morem naložiti uporabnika z id: 991

Reprogramiranje finančnih obveznosti Save, d.d. – informacija o zamenjavi obveznic SA02 z SA03

Imetniki obveznic z oznako SA02 so na podlagi pisnega glasovanja dne 08.10.2013 v skladu z določbami Pogojev obveznic SA02 in na način določen v »Prospektu za ponudbo obveznic družbe Sava, d.d., z oznako SA02  javnosti« sprejeli Pisni sklep, s katerim so se sestavine obveznic spremenile tako, da so njihovi pogoji enakovredni reprogramiranim bančnim posojilom.

Preberi več...

Dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA03

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., je na podlagi Pogodbe o prenosu delnic v zavarovanje z dne 28.4.2010 in Dodatka št. 1 k Pogodbi o prenosu delnic v zavarovanje z dne 21.10.2013  (v nadaljevanju: »Pogodba«), dne 29.10.2013 zagotovila dodatno zavarovanje obveznic z oznako SA03. Skladno s Pogodbo je družba Sava, d.d., na račun fiduciarja prenesla v zavarovanje dodatnih 6.370 delnic z oznako GBKR.

Preberi več...

Poslovanje Poslovne skupine Sava in Save, d.d., v obdobju januar - september 2013

Nadzorni svet Save, d.d., se je 21.11.2013 na 9. redni seji seznanil s poslovanjem Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., v obdobju januar – september  2013.

Preberi več...

Obvestilo o 10. seji nadzornega sveta Save, d.d.

Nadzorni svet Save, d.d., se je 12.12.2013 na 10. redni seji seznanil s predloženim načrtom poslovanja Poslovne skupine Sava in družbe Sava, d.d., za leto 2014, ki predstavlja nadaljnje leto uresničevanja strategije poslovno-finančnega prestrukturiranja.

Preberi več...

Obvestilo o odprodaji Golf igrišča Bled hčerinske družbe Sava Turizem d.d.

16.12.2013 je vodstvo družbe Sava Turizem d.d., hčerinske družbe Save, d.d., s predstavniki podjetja Gerrard Enterprises, ustanovitelja ugledne golf skupine Eligo, podpisalo »Pogodbo o odsvojitvi poslovnega deleža družbe Sava Turizem d.d. v družbi Sava Golf d.o.o.«, s čimer je bil  zaključen dogovor za odprodajo igrišča za golf na Bledu. Kupec  blejskega golfskega igrišča je skupaj z dejavnostjo prevzel tudi vse zaposlene in predstavil razvojne načrte igrišča.

Preberi več...

Naslov

  •   Dunajska 152, 1000 Ljubjana
  •   04 206 5510
  •   04 206 6446
  •   info@sava.si

Družbena omrežja